Közös projekt az Európai Tehetségsegítő Hálózaton belül

Március végén az Európai Tehetségsegítő Hálózat számos képviselője ismét találkozott Budapesten. A találkozó oka az úgy nevezett EGIFT projekthez kapcsolódott, amely egyike a  Hálózaton belüli közös tevékenységeknek.

A tavaszi napsütésben csillogó Dunára néző konferenciateremben a dublini City University tehetségközpontja, a Centre for Talented Youth (CTY) egyik szakembere, Stuart Kehoe vezette azt a megbeszélést, amely az Erasmus Plus által támogatott EGIFT projekt részleteibe avatta be a résztvevő nyolc ország képviselőit. A projekt célja, hogy egy széles körben elérhető online tanfolyamot, egy úgynevezett MOOC-ot tervezzen, írjon, és fejlesszen a következő három évben.

A kurzus olyan szakembereknek tervez segítséget adni, akik tehetségfejlesztő programot terveznek vagy vezetnek, vagy esetleg egy meglévő program átalakítására készülnek. A tananyag egyrészt összefoglalja a tehetségprogramok legfontosabb részeinek kutatási irodalmát, másrészt hasznos gyakorlati tanácsokat ad a programok kidolgozásához, bevezetéséhez. A tananyag elkészítésekor fontos szempont volt, hogy felhasználóbarát, könnyen tanulható legyen, így az anyagot 5 nagy részre, azon belül pedig 4 fejezetre és 12 alfejezetre bontották. Az elsajátítást a videóanyagon kívül bevezetők, irodalomlisták, hosszabb diszkussziók és rövid tesztek is segítik majd.

Az anyag öt nagy részét egy-egy tehetségközpont dolgozta ki. A tehetség identifikációját, ennek kutatási irodalmát és gyakorlati megfontolásait a Dublin City University munkatársai készítették el. A tehetséges diákok élményeit, tapasztalatait a nürnbergi Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen (Dél-Német tehetségközpont) szakemberei írták le. A szlovéniai University of Ljubljana munkatársai dolgozták ki a tehetséges diákok társas szükségleteinek és érzelmi egyensúlyának kérdéseit; a tanítási stratégiák a témája a skóciai University of Glasgow-n működő Scottish Network for Able Pupils (SNAP) szakembereinek a feladata. Végül, de nem utolsósorban, a MAEHETSZEN belüli Budapesti Európai Tehetségközpont munkatársai dolgozták ki tehetségprogramok megtervezésének tapasztalatait, kérdéseit.

A tananyag főpróbája júliusban Dublinban zajlik majd, amikor 8 európai országból érkező tanárok egyhetes próbatanulás során élesben fogja megtapasztalni a tananyag működését. Az európai kollégák véleménye, visszajelzése adja majd a tananyag továbbfejlesztésének alapját a projekt második évében. Szeptemberben Ljubljanában találkozik újra a szakértői csapat, hogy a következő évek terveit megbeszéljék. A projekt második és harmadik évében a team további tagjai is aktív szerepet kapnak, így a münsteri Westfaelische Wilhems-Universitaet, a görögországi Anatolia Association of Post-Secondary Education and Vocational Training, az olaszországi Italian Association for GIfted and Talented Students, valamint a litván the National Student Academy.

Talent is a special kind of natural resource that is available in every country.